Nettstedet www.doktorhjerte.no er underlagt og forholder seg til norsk lovgivning, herunder blant annet lovgivning og andre rettslige rammebetingelser innen personvern og helserett.  Doktor Hjerte AS vil behandle dine personopplysninger på en korrekt måte i henhold til gjeldende person- og helselovgivning.

Vi tar ditt personvern på alvor og krever derfor BankID eller Buypass ved pålogging av pasienter og tilsvarende sikkerhetsmekanismer for behandlere. Informasjonssikkerheten ivaretas i henhold til personopplysningsloven. 

Vi bruker Pasientsky i forbindelse med pasientkonsultasjon og Convene i forbindelse med betaling for konsultasjonen. Vår personvernerklæring er på flere områder identisk  med den erklæringen som er avgitt fra PasientSky og Convene (se link under). Opplysninger om deg vil kun bli formidlet av deg selv i din henvendelse til oss. Kommunikasjonen du oversender vil deretter bli sikkert håndtert i Pasientsky.

Personvernerklæringen omhandler blant annet opplysninger knyttet til

-Bruk av Doktor Hjerte AS nettsider via PasientSkys nettportal

-Bruk av Doktor Hjerte AS via Pasientskys mobilapplikasjon

-Bruk av Doktor Hjerte AS betalingsløsninger via Convene 

-Din øvrige kommunikasjon med Doktor Hjerte AS medarbeidere 


Ingen andre behandlere eller institusjoner vil ha tilgang til dine personopplysninger og kommunikasjon med Doktor Hjerte AS med mindre du fremsetter et eksplisitt ønske om dette.

Du vil alltid ha rett til innsyn i de opplysninger Doktor Hjerte AS har registret om deg i samsvar med personvernforordningen. For innsyn i dine helseopplysninger registrert av Doktor Hjerte AS, må du ta kontakt med din behandler hos Doktor Hjerte AS. Dersom du mener Doktor Hjerte har nedtegnet mangelfulle eller feilaktige opplysninger i journalnotat om deg - lagret i Pasientsky - kan tas opp med din behandler hos Doktor Hjerte AS.

Bruk av verge eller fullmektig. Du kan selv gi andre tilgang til informasjon. Dette gjøres ved at du aktivt gir verge, egne barn eller andre fullmakt.

Doktor Hjerte vil benytte informasjonskapsler for å bedre din brukeropplevelse og samle inn anonymisert statistikk. Det er mulig å besøke nettsiden doktorhjerte.no uten å være logget inn. 

Dersom du har spørsmål om personvern tilknyttet til behandling av personopplysninger om deg hos din behandler eller klinikk, kan du henvende deg til Doktor Hjerte AS. Identiteten til behandlingsansvarlig hos Doktor Hjerte AS fremgår av avsenderfeltet i PasientSky-appen og -PasientSky-nettportalen. 

Doktor Hjerte AS forbeholder seg retten til å endre omtalte personvernvilkår med én måneds varsel på www.doktorhjerte.no Dersom endringen etter Doktor Hjerte AS oppfatning er til brukernes fordel eller er av mindre betydning kan endringen gjennomføres uten varsel.

Dersom Doktor Hjerte AS avvikler tjenesten vil det gis informasjon om dette med minimum tre måneders varsel på doktorhjerte.no, der du vil få informasjon om avviklingsprosessen og hva som vil angå deg som bruker.

Ytterlige informasjon om regelverk og prinsipper for behandling av personopplysninger, kan du finne på Datatilsynets nettsider.  

1